TA-plan

Behöver ni en TA-Plan till ert grävjobb eller personlyft m.m.?

När man tar en väg eller gångbana i anspråk behövs en trafikanordningsplan för att kunna söka tillstånd från Trafikverket eller kommunen.

Vi hjälper er hela vägen från planering och ritning till utsättning och nerplockning av vägmärken med mera.

Vi har även utmärkningsansvarig som är certifierad av Trafikverket. 

 

En TA-plan innehåller bl.a.:

  • Information om arbetet
  • Skisser och ritningar om hur vägmärken och andra anordningar ska placeras.
  • Hur man skapar en säker arbetsplats för både arbetare och trafikanter.

 En ansökan måste vara Trafikverket eller kommunen tillhanda senast 3 veckor före gräv/byggstart.

Kontakta oss på Ekstrands så hjälper vi Er.

Image
TA-Plan