Tillbehör

Nytt tillbehör: X-lyften.

Gipskalle

Gipslyft där du kan ta gipsbunten liggande och sen ställa upp den så det enkelt går att få in skivorna på högkant.

Roterbara Gafflar

Med roterbara gafflar är det lättare att komma åt.

Roterande Materialkorg

 

Korgen är hydrauliskt roterbar i 360 grader. Maxlast 400 kg

Vinsch

Med vinschen monterad fungerar trucken som en mindre mobilkran.
På bilden ser ni vinsch tillsammans glassug och med en 30 meters roto-maskin.

Vi har flera olika med olika max kapaciteter.

Bask

Med basken är det enkelt att få ner skräp även högt upp ifrån.

Glassug

Om du behöver lyfta tunga fönster, skivor eller liknande, kan du med fördel använda våra glassugar eller vakuumsugar.

Kranarm (jibb)

Med en kranarm når man ytterligare 2 - 4 meter beroende på modell.