Personlyft med teleskoplastare.

Arbetsplattformar på höga höjder.

 
En teleskoplastare utrustad med en personkorg får samma funktion som en skylift. Den tar sig ut till arbetsplatsen för egen maskin och står, inom några minuter, färdig för lyft med stödbenen utfällda och personkorgen monterad.

Får en teleskoplastare med personkorg användas till personlyft?

”Grundkravet är att personer endast får lyftas med en anordning som är konstruerad och tillverkad för detta. Det innebär att personer får lyftas med teleskoplastare om tillverkaren av maskinen har konstruerat och tillverkat maskinen för det ändamålet.”

Vi ser det som ett måste att kunna erbjuda kunderna denna tjänst och har därför investerat mycket tid och pengar för att hålla med godkända arbetsredskap. Alla  våra 21, 25, 30 samt vår 35 meters maskiner uppfyller dessa krav och kan därför användas för personlyft.

På bilden syns vår krankorg, en personkorg utrustad med en vinscharm.

 
Image